Day: 7 marca, 2013

Ostatnie słowa

W wydawanym w Londynie emigracyjnym tygodniku „Wiadomości”, w numerze 9/883 z 3 marca 1963 roku, redaktor Mieczysław Grydzewski umieścił w swojej rubryce „Silva Rerum” m.in. następujący wpis: „Barnaby Conrad zebrał w książce „Famous Last Words” (Londyn, Alvin Redman, 1962) ostanie… Read More ›