Month: Kwiecień 2017

Galilea

„A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą”. Dokąd mamy udać się po święcie Zmartwychwstania, aby spotkać Boga? Czy powinniśmy wszyscy czym prędzej rezerwować bilety lotnicze na… Read More ›

Wielki Piątek w dawnych księgach

Bazyli Arciszewski – „Wykład historyczny i moralny świąt, obrzędów, zwyczajów kościoła katolickiego” [1852] Mamy dziś w Kościele nabożeństwa następujące: Około godziny ósmej rano Duchowieństwo w ubiorze żałobnym po krótkiem czytaniu ze starego Testamentu, śpiewa albo czyta z Ewangelii Ś. Jana… Read More ›

Wielki Czwartek w dawnych księgach

Bazyli Arciszewski – „Wykład historyczny i moralny świąt, obrzędów, zwyczajów kościoła katolickiego” [1852] Od czasów niepamiętnych aż do 13 wieku Wielki Czwartek był uroczystem świętem: w tym dniu wszyscy przystępowali do kommunii Ś. i z wielkiem weselem za ustanowienie najwiekszego… Read More ›