Day: 1 listopada, 2018

Polska komisya likwidacyjna obejmuje władzę cywilną i wojskową w Galicyi [Kraków, 1 listopada 1918]

Generał Huyn, sprawujący jeszcze ciągle urząd namiestnika Galicyi, ogłosił w dniu wczorajszym okólnik do „podległych” mu urzędów, w którym realizowanie przyłączenia Galicyi do Polski nazywa „obecnie wprost niedopuszczalnem”, a równocześnie ogłasza, iż także nadal będzie „silnie dzierżył władzę państwową” w… Read More ›