Day: 12 lutego, 2022

Londyn, Paryż i „sprawa Miłosza” [2013]

Londyńska emigracja, skupiona wokół tygodnika „Wiadomości”, często przeciwstawiana jest emigracji „paryskiej” i środowisku „Kultury”. W poświęconej dziedzictwu polskiej emigracji tece „Pressji” Tu mówi Londyn! Jan Maciejewski i Krzysztof Mazur określają postawę londyńskich emigrantów jako „niezłomną”, w porównaniu „ze strategią innego… Read More ›