Author Archives

 • Ocalenie [2020]

  Czym jest poezja, która nie ocala Narodów ani ludzi? (Czesław Miłosz, wiersz „Przedmowa” z tomu „Ocalenie”, 1945) Nie mogę się obudzić. Od ponad pół roku, od początku pandemii, żyję jak w półśnie, rozpięty pomiędzy rzeczywistością, a niepewnością czy ta rzeczywistość… Read More ›

 • Kurier Warszawski, 16 sierpnia 1920

  Bój o Warszawę Komunikat sztabu jeneralnego wojska polskiego, z dnia 15 sierpnia 1920 r. Kontrakcja naszej armii północnej w dalszym ciągu ma przebieg pomyślny. Liczba jeńców, wziętych w rejonie Sochocina, wzrosła do 600. Poza tym, oddziały nasze zdobyły 120 wozów… Read More ›

 • Kurier Warszawski, 15 sierpnia 1920

  Dzień próby Późnym wieczorem, gdy piszemy te słowa, cisza zapadła nad miastem. Może jednak dzisiejszej jeszcze nocy, może jutrzejszego rana Warszawę obudzi grzmot dział. Będzie to hasło do walki. Będzie to ostatnie wezwanie do tych, co nie stoją dotychczas w… Read More ›

 • Kurier Warszawski, 14 sierpnia 1920

  Bój o Warszawę Według opinii wybitnych przedstawicieli kół wojskowych, bój o Warszawę będzie nieuniknioną konsekwencją rozgrywających się wypadków. Komedia rozejmowa, inscenizowana przez rząd sowietów od miesiąca, prowadzi właśnie do tego, aby Rosja bolszewicka podczas ewentualnych rokowań z rządem polskim posiadała… Read More ›

 • Kurier Warszawski, 13 sierpnia 1920

  Jady bolszewickie Powołani do „świadczeń” słowem i piórom: do duchowej i moralnej współpracy z krwawym znojem żołnierza, postrzegamy na samym wstępie, jak bardzo uprzedziły nas pod tym względem siły wrogie. Nad duszą żołnierza polskiego pracował szatan już od lat dwu:… Read More ›

 • Kurier Warszawski, 12 sierpnia 1920

  Telegramy Warszawa, 11-go sierpnia. (P. A. T.) – Komunikat sztabu jeneralnego wojska polskiego. Na odcinku północnym oddziały nasze odparły zacięte ataki nieprzyjaciela, dążącego za wszelką cenę do wyparcia nas z Pułtuska. W walkach tych wyróżnił się chlubnie 205-y pułk ochotniczy,… Read More ›

 • Kurier Warszawski, 11 sierpnia 1920

  W obronie stolicy Wczoraj, o godzinie 17:30, na placu Teatralnym odbył się wiec pod hasłem obrony stolicy, który mimo silnej burzy z ulewą niemal w ostatniej chwili przed godziną zapowiedzianego rozpoczęcia wiecu, zdołał zgromadzić bardzo liczną publiczność. Na czoło wysunęli… Read More ›

 • Kurier Warszawski, 10 sierpnia 1920

  Hythe, 8 sierpnia. Po konferencji przedpołudniowej prezesów ministrów francuskiego i angielskiego podano do wiadomości, że rząd angielski nie otrzymał jeszcze ostatecznej odpowiedzi od sowietów, lecz otrzymał o zamiarach sowietów informacje, wskazujące, że sowiety odrzucą proponowaną przez rząd angielski konferencję. Po… Read More ›

 • Londyn, 9 sierpnia 1944, z audycji porannej polskiej

  Amb. polski w Waszyngtonie oznajmił, że armia krajowa opanowała przeszło 2/5 Warszawy. Wczoraj rozpoczęły się w Moskwie wspólne narady przedstawicieli rządu polskiego, rosyjskiego, oraz Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Narady odbyły się na Kremlu pod przewodnictwem Mołotowa. Kom. polski przytacza wiadomość o… Read More ›

 • Londyn, 8 sierpnia 1944, z audycji porannej polskiej

  Zarówno komentatorzy angielscy, jak i francuscy przytaczają ostatni komunikat polski, donoszący o gwałtownych walkach w Warszawie, zdobyciu nowych pozycji, oraz niemieckich czołgów, używanych w walkach następnie przez Polaków. Kom. angielski donosi, iż premier Mikołajczyk odbył wczoraj długą konferencję z przedstawicielami… Read More ›