Źródła

Kurier Warszawski, 10 sierpnia 1920

Hythe, 8 sierpnia. Po konferencji przedpołudniowej prezesów ministrów francuskiego i angielskiego podano do wiadomości, że rząd angielski nie otrzymał jeszcze ostatecznej odpowiedzi od sowietów, lecz otrzymał o zamiarach sowietów informacje, wskazujące, że sowiety odrzucą proponowaną przez rząd angielski konferencję. Po… Read More ›

Londyn, 2 sierpnia 1944, komentarz wieczorny

Premier Churchill wygłosił dzisiaj w Izbie Gmin przeszło półtoragodzinne przemówienie poświęcone omówieniu obecnej sytuacji. Rozpoczynając mowę, premier oświadczył, iż ogółem biorąc jest w stanie przedłożyć pomyślne sprawozdanie. Na wszystkich frontach, czy to przeciw Niemcom czy Japonii nieprzyjaciel znajduje się w… Read More ›