IKC

Do czynu! [Kraków, 3 listopada 1918]

Do Krakowa przybyli z ramienia rządu warszawskiego książę Witold Czartoryski i doktor Bądzyński. Zanim ustali się kontakt między Komisją Likwidacyjną i warszawskimi pełnomocnikami, zanim będą wyrównane różnice i ustalone podstawy wzajemnego stosunku łych dwóch ciał, tętno życia organizacyjnego nie może… Read More ›

Polska komisya likwidacyjna obejmuje władzę cywilną i wojskową w Galicyi [Kraków, 1 listopada 1918]

Generał Huyn, sprawujący jeszcze ciągle urząd namiestnika Galicyi, ogłosił w dniu wczorajszym okólnik do „podległych” mu urzędów, w którym realizowanie przyłączenia Galicyi do Polski nazywa „obecnie wprost niedopuszczalnem”, a równocześnie ogłasza, iż także nadal będzie „silnie dzierżył władzę państwową” w… Read More ›