Niepodległość

Pogotowie [Poznań, 5 listopada 1918]

Jest coś zawrotnego w tym szalonym biegu wydarzeń i przewrotów, który porywa nas ze sobą jak wir potężny, siłą niepowstrzymany. Ogłoszone dzisiaj warunki zawieszenia broni z Austrją oznaczają kompletne oddanie obszarów byłej monarchji austro-węgierskiej pod dyspozycję militarną państw koalicyjnych. W… Read More ›

Do czynu! [Kraków, 3 listopada 1918]

Do Krakowa przybyli z ramienia rządu warszawskiego książę Witold Czartoryski i doktor Bądzyński. Zanim ustali się kontakt między Komisją Likwidacyjną i warszawskimi pełnomocnikami, zanim będą wyrównane różnice i ustalone podstawy wzajemnego stosunku łych dwóch ciał, tętno życia organizacyjnego nie może… Read More ›

Nie-podległa

W najnowszym, zimowym wydaniu „Zeszytów Literackich”, przedruk wystąpienia przewodniczącego Rady Europejskiej, Donalda Tuska, wygłoszonego podczas wręczenia Nagród Księżnej Asturii w październiku 2017: Majestades, Premiados, Autoridades, Señoras y Señores, Jestem szczęśliwy, że mogę dziś odebrać Nagrodę Zgody, przyznaną Unii Europejskiej przez… Read More ›