XIX Wiek

„Adres Polaków przebywających w Londynie do przyjaciół Polski w Wielkiej Brytanii” [1866]

„Przyjaciele Polski,—Trzy lata temu okrutny rozkaz wyszedł od Rządu Moskiewskiego, ażeby porwać w nocy kilkadziesiąt tysięcy wyborowéj młodzieży Polskiéj i wysłać ją w głąb Azyi. Skazana na deportacyą młodzież Polska, zamiast przyjąć służbę sromotną najemników w szeregach barbarzyńców, przeniosła stawić… Read More ›

„Powstanie w Polsce” [1863]

„Z otrzymanych dotąd wiadomości możemy już na pewne wnosić, że ruchy dzisiejsze w Królewstwie Kongresowem nie są li biernym oporem stawianym przez samych poborowych, jak je nieprzyjazne dzienniki i urzędowe doniesienia przedstawiały, ale powstaniem narodowém, podjętém przez wszystkie klasy dla… Read More ›